SLUŽBY

Práce v našom portfóliu


Služby - Macho Color s.r.o.

Maľovanie


exteriéry (75%), interiéry (15%), dopravné značenia (10%)
Služby - Macho Color s.r.o.

Oprava fasád a sanácia betónu

Služby - Macho Color s.r.o.

Zatepľovanie stavieb podľa požiadavky zákazníka


polystyrén (70 %), minerálna vlna (30 %)
Služby - Macho Color s.r.o.

Aplikácia epoxidových náterov na vonkajších fasádach a balkónoch

Služby - Macho Color s.r.o.

Montáž kovových obkladov fasád